okt 3

Iako se to na strogo kontrolisanim medijima ne može videti, Srbija je šokirana onim što se desilo. Dovoljno je malo zagrebati po površini, „prošetati“ se po društvenim mrežama ili razgovarati sa ljudima, pa videti šta građani zaista misle o svemu. Ulazimo u period torture manjine nad većinom i to je vreme puta bez povratka. U budućnosti, stvari će postajati samo gore.

Ne znam kada će izjava Štefana Filea ući u antologiju savremene balkanske politike. Da li će to biti za pet, deset ili dvadeset godina? Ali, sigurno je da će biti dosta citirana. Štefan File je održavanje „Parade ponosa“ u Beogradu nazvao „prekretnicom u savremenoj istoriji demokratske Srbije“.

Kako je izgledalo to što odlazeći evro-komesar naziva „istorijskom prekretnicom“? Širi centar Beograda je 28.septembra 2014. izgledao kao i 13.aprila 1941. godine. Pusto, bez ljudi, stanovnici se sakrili po kućama, većina radnji zatvorena, a hiljade naoružanih vojnika i policajaca po ulicama (tačnije-sedam hiljada). Razni modeli bornih vozila i transportera samo su upotpunjavali pejzaž. Među par stotina „obezbeđenih“, koji su tog dana valjda šetali, najmanje se sporazumevalo na srpskom jeziku. Skup su i predvodila dvojica diplomata, pa je bio i red, ako ni zbog čega drugog-onda zbog naše tradicionalne gostoljubivosti, da se srpski izbaci iz upotrebe. Štefan File, u nastavku već pomenute izjave pokušava da naznači uticaj spoljnog faktora, kada govori o „posvećenosti snaga bezbednosti, parlamenta i uglednih političara, kao i diplomatske zajednice i civilnog društva u Srbiji…“.

Iako se to na strogo kontrolisanim medijima ne može videti, Srbija je šokirana onim što se desilo. Dovoljno je malo zagrebati po površini, „prošetati“ se po društvenim mrežama ili razgovarati sa ljudima, pa videti šta građani zaista misle o svemu. Ulazimo u period torture manjine nad većinom i to je vreme puta bez povratka. U budućnosti, stvari će postajati samo gore. Zbog toga je citirana izjava Štefana Filea sa početka članka važna. Ovo jeste „prekretnica u savremenoj istoriji demokratske Srbije“. Jer, demokratije u Srbiji više neće biti. I do sada je puno prigovarano tome kako naš politički sistem funkcioniše, ali sve je to bila bajka u odnosu na ono što nas čeka u budućnosti.

Prava homoseksualaca i status LGBT zajednice imaju veze sa ovim samo toliko koliko je ova tema (zlo)upotrebljena kao sredstvo za „guranje“ Srbije ka vremenu bez povratka. Jer, da je prava namera organizatora bila da se ovo pitanje rešava, onda bi ono već uveliko bilo pokrenuto kroz institucije sistema. Koliko je takvih inicijativa bilo za poslednjih pet godina? Zašto se u Narodnoj skupštini ne raspravljava o položaju homoseksualaca, osim pred održavanje „Parade ponosa“? Zašto se ne pokrenu javne debate, rasprave, sačine amandmani na niz postojećih zakona? Pa takve stvari se rade i kada treba menjati urbanističke planove, kada se određuje širina trotoara! Zašto da se isto ne uradi i kada je na dnevnom redu pitanje poštovanja ljudskih prava.

Iza priče o „Paradi ponosa“ zapravo se nalazi poruka o uspostavljanju sistema u kojem će diktatura manjine nad većinom biti i legalna i legitimna. Naravno, neće bilo koja „manjina“ moći da „teroriše većinu“, već će to biti ekskluzivno pravo isključivo „odabranih manjina“. U istočnoevropskim državama, koje se nalaze u „zoni relativnog političkog konzervativizma“ potenciraće se „homoseksualno pitanje“, u drugim delovima sveta neke druge stvari

Iza priče o „Paradi ponosa“ zapravo se nalazi poruka o uspostavljanju sistema u kojem će diktatura manjine nad većinom biti i legalna i legitimna. Naravno, neće bilo koja „manjina“ moći da „teroriše većinu“, već će to biti ekskluzivno pravo isključivo „odabranih manjina“. U istočnoevropskim državama, koje se nalaze u „zoni relativnog političkog konzervativizma“ potenciraće se „homoseksualno pitanje“, u drugim delovima sveta neke druge stvari. Te, „odabrane manjine“, će imati punu političku, finansijsku, logističku i medijsku podršku. Imaće zaštitu. Od koga? Tu se opet vraćamo na Štefana Filea i spominjanja aktivnosti „diplomatske zajednice“.U suštini, radi se o nekoliko zapadnih centara moći, predvođenih, naravno, američkim liberalima.

Tako, narod može birati koga hoće, u parlamentu se može praviti bilo koja većina, sve to neće imati puno veze sa magistarlnim pravcem kojim će se kretati država i društvo. Većina će biti ikebana, a manjina će upravljati ključnim procesima. Nalazimo se na početku tog procesa, ali će se on brzo razvijati. Živimo u vremenu liberalnog fundamentalizma. A kao i svaki fundamentalizam, i ovaj će ostaviti strašne posledice. U članku za lonodonski „Indipendent“ Pol Verhage navodi: „Trideset godina neoliberalizma, slobodnog tržišta i privatizacija uzele su svoj danak usled nemilosrdnog pritiska. Ako ste skeptični dok ovo čitate, rećiću vam ovo: meritokratski neoliberalizam favorizuje određene lične sposobnosti, a kažnjava neke druge“. Šta je tu različito u odnosu na komunizam ili nacizam?

Svaka ideologija ima svoju degenerativnu fazu. Iz principa rođenih u Francuskoj revoluciji razvile su se tri savremene ideologije-socijalizam, nacionalizam i liberalizam. Plemenite ideje socijalizma su u određenim okolnostima „skliznule“ u surovi komunistički teror, a ideje o nacionalnom okupljanju i udruživanju u razvoj rasnih teorija i nacizam. Načela o slobodi pojedinca ili manjine polako se pretvaraju u princip terora manjine nad većinom. Umesto javne rasprave i skupštinskih sesija posvećenih pitanjima homoseksualizma i pravima homoseksualaca, svakog septembra u blokiranom Beogradu ćemo imati dan koji će ličiti na 13.april 1941. To će biti podsećanje na „prekretnicu u savremenoj istoriji“, dokaz da živimo u novom vremenu, da su pokrenuti procesi napovratni. Pri tome, ti nepovratni procesi neće imati preterane veze sa LGBT populacijom. „Paradama ponosa“ će prisustvovati sve manje homoseksualaca. Nepovratni procesi će imati veze sa ulaskom u razdoblje liberalnog fundamentalizma. Sa degenerativnom fazom u životu jedne ideologije.

Dušan Proroković je Izvršni direktor Centra za strateške alternative

jul 2

Izlaganje 24. juna 2014. godine na javnoj raspravi u Ustavnom sudu Republike Srbije Read the rest of this entry »

jun 25
Izveštaj o izbornim nepravilnostima…
icon1 Slobodan Samardžić | icon2 Politika | icon4 06 25th, 2014| icon31 Comment »
Izveštaj o izbornim nepravilnostima na parlamentarnim izborima 16. 03. 2014.

Od uvođenja višestranačkih izbora krajem 1990. godine do danas Srbija nije valjano uredila ovaj ključni institut parlamentarne demokratije. Read the rest of this entry »

maj 21

Sve je te večeri (20. maja 2014) delovalo otužno. RTS prekida svoj kratki, rutinski izveštaj o sahrani Dobrice Ćosića da bi se uključila na jednu od mnogih konferencija za medije predsednika Vlade. Ova je ipak trebalo da bude izuzetna. Šest dana po početku katastrofalnih poplava u Srbiji stigla je pomoće Evropske unije. Pomoć je, zajedno sa sobom, dovela evropska komesarka za humanitarnu pomoć i vanredne situacije. Bio je to povod ne samo da se prekine izveštaj sa sahrane izuzetne nacionalne ličnosti, nego i da se gledalište prepusti dvadesetminutnom maltretmanu jednog premijera i jedne komesarke. Read the rest of this entry »

maj 19

Nije moguće razdvojiti vek Dobrice Ćosića od života i sudbine Srbije. Ćosić je pisao, govorio i delao ono u šta je duboko verovao, i što jeste bio osnovni pravac i život Srbije od druge polovine 20. veka. Srbija se zato ne može razumeti ako izostane shvatanje Ćosićevog dela, kako književnog tako i njegovog javnog rada, koji su nerazdvojni. Jer Ćosić je, posle drugih naših velikih prethodnika, duboko osećao i promišljao život i sudbinu svog naroda tragajući da pronikne u dušu Srbije. Srbija je u ovom teškom trenutku, prepunom velikih iskušenja i nesreća, izgubila svog velikog pisca, ali mora ostati nada da ćemo kao narod uspeti da istrajemo, razumemo i pronađemo put kojim dalje treba ići, naš pravi put.

maj 12

Živimo u svetu u kome kad god se nekome nečija politika ne svidi – on tu politiku naziva fašizmom. Kada one koji nisu fašisti nazivamo fašistima, ili kada one koji jesu fašisti ne nazivamo fašistima već nekim drugim imenom – onda mi na taj način relativizujemo pojam fašizma i stvaramo uslove u kojima ljudi, jednostavno, ne znaju šta je fašizam. Ako ne znamo šta je fašizam onda je on za nas nevidljiv i može biti svuda oko nas a da mi toga nismo ni svesni. Mi se onda možemo čak i boriti protiv fašizma a da ne znamo da ta naša borba u stvari nije borba protiv fašizma, već borba za fašizam. Read the rest of this entry »

maj 12

Devetog maja 1945. godine u Berlinu, nešto malo iza ponoći, nemački feldmaršal Vilhelm Kajtel potpisao je sporazum o nemačkoj kapitulaciji, odnosno završni dokument kojim je okončan Drugi svetski rat. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgij Žukov i britanski general Artur Teder. Najkrvaviji rat u svetskoj istoriji, odneo je preko 55 miliona žrtava, dok je najveće stradanje doživela Rusija, odnosno SSSR, čiji gubici se procenjuju na oko 27 miliona. Read the rest of this entry »

maj 8

U izdanju Mediterran Publishing iz Novog Sada, a u koautorstvu Srđana Šljukića i Marice Šljukić, dolazi nam knjiga Zemlja i ljudi. Seljaštvo i društvena struktura (2012). Na 325 stranica ove knjige nalazimo devetnaest poglavlja, uz spisak literature i rezime na engleskom jeziku. Read the rest of this entry »

maj 8

BiH je država sa verovatno najkomplikovanijim političkim i ustavnim sistemom na svetu. Nastala u krvavom građanskom ratu, sa gotovo nepostojećim istorijskim i državnopravnim kontinuitetom, ona je faktički posledica brutalnih pritisaka međunarodnog faktora koji se nije libio ni da po prvi put u posthladnoratovskoj eri upotrebi NATO bombe i sankcije UN-a kako bi ostvario ovaj državni projekat do sada neviđen u istoriji. Read the rest of this entry »

maj 1

SVM i SNS su postigle Koalicioni sporazum kojim se zaobilazi svo pozitivno pravo Srbije i Odluka Ustavnog suda RS. On „ustanovljava“ da je „trenutna većina“ u Skupštini APV „konsenzus“, a umesto usklađivanja Statuta APV sa Ustavom, „ustanovljena“ je izrada novog statuta. Time su status Vojvodine i status mađarske nacionalne manjine okačeni o tanki političi dogovor. Read the rest of this entry »

« Previous Entries

Aleksandar Popović: DSS protiv novih mera Vlade

VIDEO ZAPISI FONDA »

KLJUČNE REČI